Szecessziós Bútorok - Magyar Szecesszió Háza
Magyar Szecesszió Háza - A Bútorok

A Magyar Szecesszió Háza rangos bútorgyűjteményében több mint húsz szekrény található, számuk bővülőben. A szecesszió mint mozgalom egységes, de a stílus időben és országonként igen változó, igy e múzeumbeli kollekció is igen változatos. Izelítőül csak néhány darabot mutatunk be részletesebben.

Művészetek és Kézművesség.
A monarchia műhelyei és művészei kezdetben az angol hon felé tekintgettek. Ott az iparosítás sikere mellett, annak ellensúlyozására, sőt a viktoriánus neostílusok kultusza ellen forduló Arts and Crafts nyitotta meg a mindmáig tartó modern ipartervezés útját.

Art Nouveau.
Az új stílus diadalát az 1900-as Párizsi Világkiállítás hozta meg, ahol több mint 1500 magyar művész terméke volt jelen. Többek közt a lentebb bemutatott Wigand Ede itt nyert ezüstérmet.

A magyar népies stílus.
A művészek és kézművesek nemzetközi kapcsolataik mellett, keresték és kialakították a - korabeli sajtóban újnak, modernnek nevezett - szecessziós magyar stílust. Ez a korabeli néprajzi gyüjtőmunkával (Alföld, Kalotaszeg, Székelyföld,stb.) és a nemzeti törekvésekkel összhangban az egyszerűbb, sokszor a paraszti életből átvett formákat is felhasználta.
Művészek és kézművesek együtt
Növényi formák.
Stílusok korszakváltásakor gyakori,
hogy "vissza a természethez" jelszóval
a természetből merítenek ihletet, annak újabb oldalait veszik észre. Ez történt a szecesszió esetében is, ahol valósággal hullámzott, virágzott a sok növényi forma.

Thék Endre
a magyar bútoripar megteremtőjének egy szekrénye a Magyar Szecesszió Házában látható, itt jobbra pedig annak részletei. (Fenyőfa, mahagóni borítással) Külföldi tanulmányút (Bécs, München, Párizs) után 1872-ben nyitja meg a műhelyét, ami később a legnagyobb magyar bútorgyára lett.

Szecessziós bútorokat 1900 után kivitelezett, többek közt a festő és tervező Rippl-Rónay Józseffel együtt dolgozva.

Az Art Nouveau virágzása - hullámzó vonalak, hajlított elemek
Art Nouveau
A merész vonalvezetésű, ötletes,
néha csábosan hullámzó új stílus
divatja szerte Európában sikeres volt.
Alkotói ragyogó tehetségű egyéniségek
voltak. A belga Hankar és Horta, a francia
Gallé és Majorelle és még mások bútorait sokan másolták, egyéniesítették.

Az 1900-as Párizsi Világkiállítás pavilonjainak fele, építészetében és belső berendezésében is a szertelen Art Nouveau stílusú volt. A siker folytatódott, több országban rendeztek kiállításokat e modern stílus jegyében.

De amikor 1905 után a gazdasági növekedés lanyhult, a motiváció is alábbhagyott. E bútorokat csak a gazdagabb polgári rétegek tudták megvenni, a gyártásuk viszont megmaradt a kézi feldolgozás szintjén (és ma is kézimunka a felújításuk).

Alkossuk meg a magyar stílust
Wigand Ede.
Bejárja a Székelyföldet. Tisztelete jeléül veszi fel a Toroczkai előnevet. Kezdetben az Országház építésén is dolgozott. sok kiállításon vett részt, nemzetközileg ő a legismertebb magyar bútortervező.

Gödöllői Művésztelep tagja lesz 1904-től, együtt dolgozik Körösfői Kriesch Aladárral. Mint bútortervező nem annyira a népies mintákat veszi át, mint inkább a népi bútorszerkezeteket és funkciókat.

A Magyar Szecesszió Háza a kevés fennmaradt bútora közül egy asztalt és két széket mutat be. Itt e képen a két széket láthatjuk. Sajnos bútorainak többsége csak rajzokon és fotókon maradt fent.

Világos funkció - Letisztult formák
J.J.Kohn
A Jacob & Josef Kohn az Osztrák-Magyar Monarchia neves bútor- és lakberendezési cége, még az 1860-as években, új eljárással, hajlított fából készít bútorokat. Modern ipari módszerekkel kávéházak teljes dekorációját is kivitelezték.

A Wiener Werkstätte (Bécsi Mühely - az osztrák szecesszió csoportosulása) tagjai az 1900-as évek elejétől terveztek a cégnek és nyertek díjakat a nemzetközi kiállításokon.

Az osztrák szecesszió mindig mértéktartóbb, józanabb és letisztultabb vonalvezetésű volt. A Mühely tagjai, mint Josef Hoffmann, Otto Wagner, Koloman Moser, Adolf Loos a tárgyak funkcióját helyezték előnybe. A francia Art Nouveau típusú dekoráció helyett egy letisztultabb, nemes anyagokat használó stílust gyakoroltak. Egyszerűbb de kecses formáik nem utasították el a gépi megmunkálás lehetőségét sem.

Az európai Art Deco többek közt ilyen módon bontakozott ki, a fenti építészek és bútortervezők munkássága révén. Ezek a rendkivül funkcionális és egyszerű de egyben vonzó díszítésű bútorok ma a Magyar Szecesszió Háza Kávéházában bárki használatára rendelkezésre állnak.
 
Lyka Károly idézet
 
Lyka Károly idézet